Logo Xerais

Info autor/a

Rosales Cereijo, Manuel

(enviar correo)

Manuel Rosales (Marín 1955) é doutor en Filoloxía Hispánica e catedrático de Lingua e Literatura Galegas no Instituto Santa Irene de Vigo. Coautor do Manual de galego urxente (Xerais 1987), é tamén autor doutros manuais para o ensino, como Prácticas gramaticais (Xerais 1995) e Curso de lingua galega (Xerais 1996). Publicou en 1997 un estudio titulado A narrativa de Castelao. Xénese e desenvolvemento, adaptación da súa tese de douotoramento. Realizou diversos edicións críticas de obras de narrativa galega contemporánea, ademais de colaborar como crítico en publicacións como Grial, A Trabe de Ouro e Anuario de Estudios Literarios Galegos. A linguaxe literaria. Guía de recursos para a análise textual (Xerais 2002) é o seu últimolibro de ensaio.

As sas obras